تبلیغات
بیمه ایران نمایندگی متولی اشكذری

بیمه ایران نمایندگی متولی اشكذری
ادمی ساخته افكار خویش است فرداهمان خواهدشدكه امروز اندیشیده اید 
نظر سنجی
تفاوت بیمه زندگی مان با بیمه نامه جامع زندگی

بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی

زندگی گام زدن در مرز تاریكی و روشنایی است . از یكسو ، امید و آمال آدمی دورنمایی روشن را پیش روی او می نهد و از دیگر سو ، رخدادهایی فراتر از خواست و اراده او ، مخاطراتی را فرا راه او قرار می دهد و تعامل بشر با جهان بیرون از دیرباز تا به امروز در مواجهه با مخاطرات بیرونی است كه همراه با سرمایه گذاری و پس انداز مالی مناسب در جهت تامین آینده افراد خانواده راه گشا می باشد .

بیمه دانا بعنوان اولین شرکت تخصصی فعال بیمه های زندگی در کشور با طراحی و ارائه انواع بیمه های عمر و پس اندازو حوادث تحت عناوین زیر امید دارد دین خود را در ایجاد اطمینان و آرامش ، به شما هموطن گرامی ادا نماید .

1.        بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

2.        بیمه زندگی و سرمایه گذاری

3.        بیمه سرمایه فرزندان

4.        بیمه آتیه فرزندان

5.        بیمه تامین خانواده

6.        بیمه مهریه

7.        بیمه تشكیل سرمایه

8.        بیمه عمر زمانی

9.        بیمه مانده بدهكار

10.      بیمه حوادث

11.      بیمه مسافرت خارجی

بیمه عمر و پس انداز

آنچه امروز تحت عنوان بیمه های عمر توسط شركت بیمه دانا به مشتریان ارائه می گردد در سه قالب به شرط فوت، به شرط حیات و بیمه های مختلط پس انداز طبقه بندی می گردد. هر یك از این سه نوع از بیمه های عمر ویژگی و قابلیت های منحصر به فردی دارد. چنانچه مشتری از درآمد ناچیزی برخوردار است می تواند از بیمه های به شرط فوت استفاده نماید كه در صورت فوت بیمه شده، سرمایه مندرج در بیمه نامه یكجا به بازمانده پرداخت می گردد.اقشار متوسط كه مایل به پس انداز با بهره مناسب هستند می توانند از بیمه های به شرط حیات استفاده نمایند.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

اگر می خواهید از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت برای خرید مسكن ، خرید جهیزیه ، تامین هزینه تحصیل فرزندان و . . . بهره مند گردید ؛ از این نوع بیمه نامه استفاده نمایید .

مزایا :

بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت .

برخورداری از پوشش های بیمه ای مناسب .

محاسبه سود مشاركت از محل سرمایه گذاری ها .

امكان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

 امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امكان صدور بیمه نامه بدون انجام معاینات پزشكی .

دریافت وام از محل اعتبار بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از كارافتادگی كامل و دائم بیمه شده ناشی از حادثه

معافیت سرمایه بیمه عمر از پرداخت هرگونه مالیات .

انتخاب نحوه پرداخت حق بیمه به میل بیمه گذار .

تعهدات بیمه نامه :

1- پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به استفاده كننده .

2- پرداخت اصل سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده به استفاده كننده . (بلافاصله)

درصورت عدم تمایل بیمه گذار به انجام معاینات پزشكی، پوشش خطر فوت عادی (بدون حادثه) در 2 سال اول قرارداد حذف می گردد.

3- پرداخت دو برابر سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه . (بلافاصله)

بیمه سرمایه فرزندان

هدف ازاین بیمه تامین آتیه كودكان ونوجوانان وزدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آینده فرزندانشان وایجاد سرمایه أی مطمئن برای تهیه جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج و... میباشد .

مزایا :

دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از كار افتادگی بیمه گذاردر طی مدت بیمه .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداری از معافیتهای مالیاتی به شرح زیر :

- سرمایه بیمه عمر از پرداخت هرگونه مالیات معاف است .

- حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات بیمه شدگان كسر می گردد .

تعهدات بیمه گر:

پرداخت سرمایه بیمه به استفاده كننده(فرزندان) در پایان مدت بیمه نامه برای تهیه جهیزیه ، هزینه تحصیلات عالی ،ازدواج ،خرید مسكن و...اعم از اینكه بیمه شده (پدر، مادر یا سرپرست خانواده)در آن هنگام درقید حیات باشد یا نباشد.

هر گاه بیمه شده درطول مدت بیمه فوت شود ویا دراثر حادثه ازكار افتاده كامل ودائم گردد ازآن پس حق بیمه دریافت نمی گردد ولی سرمایه در پایان مدت پرداخت می گردد .

هر گاه استفاده كننده درطول مدت بیمه نامه دراثر حادثه ازكار افتاده كامل ودائم گردد علاوه بر سرمایه بند یك ، سرمایه معادل سرمایه بیمه نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد .

- مدت بیمه نامه متناسب با سن ازدواج و بلوغ و یا تحصیلات عالی در نظر گرفته می شود .

بیمه آتیه فرزندان

در راستای تسریع در ارائه خدمات به هموطنان گرامی ، بیمه عمر و پس اندازآتیه فرزندان با هدف تامین آینده فرزندان طراحی شده است . سرمایه گذاری ، خرید مسكن ، جهیزیه ، تامین هزینه تحصیل فرزندان به همراه پوشش های بیمه ای از اهداف عمده این طرح است.

 مزایا :

پرداخت سود مشاركت در منافع

حذف معاینات پزشكی و صدور بیمه نامه در كمترین زمان .

دریافت وام پس از پرداخت 2 سال حق بیمه .

امكان تبدیل بیمه نامه به مستمری

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امكان پرداخت حق بیمه بصورت یكجا در شروع قرارداد و یا سالیانه .

تعهدات :

پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه .

پرداخت سرمایه بیمه نامه در پایان مدت بیمه در صورت فوت عادی بیمه شده .

تذكر : پوشش فوت عادی در دو سال اول قرارداد استثناء است .

پرداخت سرمایه بیمه بلافاصله ، در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند 2)

استردادحق بیمه های پرداختی درصورت فوت عادی بیمه شده درطول دوسال اول بیمه نامه

بیمه تأمین خانواده

هدف ازاین بیمه تأمین سرمایه ای مناسب برای ادامه زندگی خانواده درزمان كهولت ویافوت بیمه شده می باشد.

مزایا :

دریافت وام از محل بیمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداری از معافیتهای مالیاتی .

تعهدات بیمه گر:

پرداخت سرمایه در انقضای بیمه نامه اعم از اینكه بیمه شده در آن هنگام در قید حیات باشد یا نباشد .

چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت نماید ، از تاریخ فوت تا پایان مدت بیمه نامه سالانه مبلغی معادل10% سرمایه بیمه نامه بصورت مستمری به ذینفع پرداخت می گردد و در انقضای بیمه نامه سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده /گان پرداخت خواهد گردید .

هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه در اثر حادثه مشمول بیمه دچار ازكارافتادگی كامل و دائم گردد از آن پس حق بیمه ای دریافت نمی گردد و تعهدات بیمه نیز به قوت خود باقی است و سرمایه بیمه در انقضای آن به ذینفع و یا استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد .

مدت پرداخت حق بیمه دراین بیمه نامه 5سال كمتر از مدت اعتبار بیمه نامه میباشد .

بیمه مهریه

این طرح به منظور ایجاد تحكیم بیشتر خانواده ها و با هدف امكان پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه در طول زندگی مشترك تهیه گردیده است.

مزایا :

- امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

- امكان دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه پس از گذشت 2 سال.

- امكان پرداخت حق بیمه بطور یكجا در شروع قرارداد .

-  برخورداری از معافیت های مالیاتی .

تعهدات بیمه گر :

پرداخت سرمایه بیمه در صورت ادامه اعتبار بیمه نامه وحیات زوج در انقضاء مدت بیمه نامه .

پرداخت سرمایه بیمه در صورت فوت شوهر در طی مدت اعتبار بیمه نامه به زوجه .

در صورت از كار افتادگی كامل و دائم شوهر در اثر حادثه ، پرداخت معادل سرمایه بیمه در طول مدت اعتبار بیمه نامه به وی و پرداخت تعهدات مندرج در بند 1 به زوجه .

معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از كار افتادگی دائم و كامل شوهر در طی مدت اعتبار بیمه نامه .

 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نماینده بیمه ایران كد31497: روح الله متولی اشكذری
آدرس : یزد .شهرستان اشكذر.خ امام خمینی.جنب فرمانداری
تلفن تماس :32727953/32727089
شماره موبایل:09132525036
ایمیل:agent31497@iraninsurance.ir
شما می توانید سوالات خود راباما درمیان بگذارید
منتظردیدار شماهستیم
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :